جدیدترین ها
دانشکده هوش مصنوعی
پژوهش و فناوری
برنامه فولکس واگن برای تجاری سازی ناوگان اتومبیل های خودران

برنامه فولکس واگن برای تجاری سازی ناوگان اتومبیل های خودران

چند روز پس از رسانه ای شدن همکاری فولکس واگن و فورد در زمینه تولید اتومبیل های الکتریکی و خودران، ژرمن ها جزئیات بیشتری را در رابطه با برنامه های آتی خود منتشر کردند.