شناسایی زمان و مکان زمین لرزه ها با هوش مصنوعی

شناسایی زمان و مکان زمین لرزه ها با هوش مصنوعی

محققین زیادی عمر خود را صرف یافتن راهکاری برای پیش بینی زلزله کرده اند. تلاشی که در طول زمان با شکست های زیادی مواجه شده است. حال هوش مصنوعی به کمک این امر آمده است.