یک چهارم اروپایی ها به هوش مصنوعی بیش از سیاست مداران اعتماد دارند

یک چهارم اروپایی ها به هوش مصنوعی بیش از سیاست مداران اعتماد دارند

ظهور فناوری های هوشمند، موجب کم شدن مشاغل انسان محور در جوامع پیشرفته و در حال پیشرفت شده است. حال سوالی که مطرح می شود آن است که آیا همه مردم می توانند وجود این فناوری ها را تاب بیاورند؟

شناسایی زمان و مکان زمین لرزه ها با هوش مصنوعی

شناسایی زمان و مکان زمین لرزه ها با هوش مصنوعی

محققین زیادی عمر خود را صرف یافتن راهکاری برای پیش بینی زلزله کرده اند. تلاشی که در طول زمان با شکست های زیادی مواجه شده است. حال هوش مصنوعی به کمک این امر آمده است.