بهره گیری تولیدکننده نان آلمانی از هوش مصنوعی و الگوریتم های بهینه سازی برای افزایش بهره وری

بهره گیری تولیدکننده نان آلمانی از هوش مصنوعی و الگوریتم های بهینه سازی برای افزایش بهره وری

نانواها همیشه می گویند دقیق بودن، رمز کار نانوایی است. دقت در ترکیب مواد اولیه، عمل آوری خمیر، زمان بندی و دما. شاید سال ها…