یک چهارم اروپایی ها به هوش مصنوعی بیش از سیاست مداران اعتماد دارند

حدود یک چهارم جمعیت اروپا ترجیح می دهند که در فرآیندهای سیاسی از فناوری های خودکار (Automated) استفاده شود و معتقدند که ربات ها باید در این گونه فرآیندها به کار گرفته شوند. در کشورهای انگلستان و آلمان، این نسبت به یک نفر به ازای هر سه نفر می رسد.

اما اروپایی ها دوست ندارند که به ربات ها و هوش مصنوعی، کنترل مطلق بدهند. بر طبق گزارش پایگاه اطلاع رسانی Metro، هفتاد درصد اروپایی ها معتقدند که ظهور فناوری هایی نظیر هوش مصنوعی و رباتیک، بیشتر از این که برای جامعه مفید باشند، به آن ضرر می رسانند مگر آن که به وسیله قوانین مناسب مدیریت شوند.

گزارشات متناقض

این نظر اجمالی اروپایی ها در مورد ظهور فناوری، از یک گزارش جدید نشأت می گیرد که توسط محققان اسپانیایی منتشر شده و در شهر مادرید ارائه شده است. با توجه به این که خودکار شدن محیط های کاری روز به روز در حال افزایش است، بسیاری از مردم در مورد از دست دادن شغل خود نگرانند. به این دلیل، نویسندگان گزارش مذکور گمان می کنند که مردم بیش از این که اشتیاق به داشتن رهبران هوش مصنوعی داشته باشند، دنباله رو سیاست مداران غیر قابل اعتماد خود خواهند بود! به دلیل آن که آن ها لزوماً دوست ندارند که توسط ماشین ها مدیریت شوند.

این ذهنیت، که احتمالاً به رشد حس عدم اعتماد شهروندان به حاکمیت و سیاست مداران مربوط می شود، مدل مبتنی بر دموکراسی اروپایی ها را شدیداً زیر سوال می برد. به دلیل آن که این ایده، مفهوم حتمی حاکمیت مردمی را به چالش می کشد.

دییِگو روبیو (Diego Rubio)، مدیر اجرایی مرکز

اتوماسیون جزئی (Partial Automation)

گزارشات نشان می دهند که اروپایی ها از رهبران خود انتظار دارند که از مشاغل آنان در برابر اتوماسیونی شدن محافظت کنند. چه این رهبران انسان باشند چه ربات.

عمده اروپایی ها از حاکمان خود انتظار دارند که قوانین و مالیات های جدیدی را به منظور محدود کردن اتوماسیون و خودکار شدن مشاغل وضع کنند تا از تغییر و جا به جایی های مشاغل جلوگیری کنند؛ حتی اگر این قوانین باعث کندی پیشرفت اقتصاد جامعه شود.

دییِگو روبیو (Diego Rubio)