هوش مصنوعی در خدمت امنیت سایبری

امروزه، ما شاهد افزایش حملات سایبری چه از لحاظ کمّیت و چه از لحاظ کیفیت هستیم. هوش مصنوعی می تواند در تأمین امنیت فناوری های ناایمن مورد استفاده قرار گیرد و در مقابل این گونه تهدیدات سایبری بایستد. این فناوری، با ارائه یک ساز و کار هوشمند که خود برگرفته از میلیون ها مقاله تحقیقاتی، وبلاگ و اخبار مختلف است، می تواند بینشی را جهت کمک به مبارزه با هزاران هشدار روزانه در محیط سایبری به وجود آورد و به طور قابل توجهی، مدت زمان پاسخ به این تهدیدها را کاهش دهد.

در ویدئوی زیر، کِوین اسکاپینِتز (Kevin Skapinetz)، معاون بخش طراحی و استراتژی امنیت شرکت IBM، در مورد این که چگونه هوش مصنوعی توسعه یافته، به عنوان یک توصیه کننده و تحلیل گر عمل کرده و آن ها را در شناخت تهدیدهای حوزه سایبری کمک کند، توضیح می دهد: