عینک گوگل و کمک به کودکان اوتیسمی

تحقیقات اخیر نشان داده است که استفاده از عینک گوگل و اپلیکیشن های مربوط به آن، درک حالات چهره و انجام تعاملات اجتماعی را برای کودکان اوتیسمی ساده تر می کند. طی این تحقیقات، مشخص شد که وقتی این کودکان از اپلیکیشنی که «عینک ابرقدرت (Superpower Glass)» نام دارد، استفاده می کنند، می توانند متوجه اتفاقات و رخدادهای محیط اطراف خود شوند و احساس سایرین را نیز درک کنند. به گفته محققان، استفاده از این اپلیکیشن منجر به افزایش قابل توجه توان برقراری روابط اجتماعی کودکان در مقایسه با کودکانی که از این فناوری استفاده نمی کنند، شده است.

برای این تحقیق، محققان ۷۱ کودک دارای اوتیسم که سن شان بین شش و دوازده سال بود، انتخاب شدند. این کودکان تحت درمان های عادی اوتیسم، که شامل تمرینات مدوّن با استفاده از فلش کارت هایی که تصاویر صورت با احساسات مختلف را با هدف آموزش حالات چهره نشان می دادند، قرار داشتند.

چهل کودک به صورت تصادفی به گروه تحقیقات داده شده و سی و یک کودک دیگر به گروه کنترلی پیوستند

به گزارش رویترز، کودکانی که در گروه «عینک ابرقدرت» قرار داشتند، مشخصات افراد اطراف خود را به واسطه دوربینی که در عینک خود داشتند، به اپلیکیشن تلفن همراه می فرستادند که این نشان از درک و پاسخ گویی آن ها نسبت به محیط اطراف شان بود.

کودکان دارای اوتیسم، در درک و پاسخ گویی به احساسات اطرافیان ناتوان هستند. اما این اپلیکیشن قابلیت این را دارد که با ارائه اطلاعات لحظه ای به آن ها، این ضعف کودکان را تقلیل دهد.

کودکان این عینک ها را چهار بار در هفته و در هر مرتبه ۲۰ دقیقه استفاده می کردند. بعد از ۶ هفته استفاده، این کودکان امتیازات بهتری را در آزمون های مرتبط با روابط اجتماعی، برقراری ارتباط و اخلاق و رفتار را در مقایسه با کودکان گروه کنترل که فقط درمان عادی را دریافت می کردند، نشان دادند.

مسئول ارشد تحقیقات دنیس وال از دانشگاه استنفورد کالیفرنیا در این رابطه می گوید:

کودکان باید یاد بگیرند تا تعاملات اجتماعی را دنبال کنند. آن ها با استفاده از این فناوری، می توانند پیام منتشر شده از حالات چهره افراد را منتقل کنند و حتی می توانند پیام حالات چهره خودشان و یا دیگران درک کنند.

وال اضافه کرد:

 این اپلیکیشن بسیار قدرتمند است. چرا که انگیزه شروع روابط اجتماعی را توسط کودک رقم میزند که به نوعی پروراننده حس اجتماعی آن ها نیز هست. علاوه بر این، آن ها با این فناوری می توانند احساسات دوستان شان را درک کنند.