هوش مصنوعی، پایانی بر نیروی کار انسانی؟

همه ما می دانیم که در عصر هوش مصنوعی، کار کردن ممکن است شکل دیگری به خود بگیرد. امروزه که بسیاری از شرکت ها، به استفاده از فناوری های هوشمند روی آورده اند، بسیاری از مردم که سالیان متمادی در حرفه خود آموزش های لازم را دیده اند، ممکن است خود را در وضعیتی بیابند که نسبت به حرفه و آینده شغلی خود مردد شوند.

خبر خوب آن است که کارمندان و نیروی کار شرکت ها، می توانند خود را با تغییرات پیش رو تطبیق دهند. بر طبق گزارشی که طی یک تحقیق میدانی در مورد آینده کار و کارگر توسط شرکت Accenture انجام شد، بیش از 60 درصد از کارگران، دیدگاه مثبتی را نسبت به اثرات هوش مصنوعی در کار خود داشته اند. جالب است که دو سوم از آن ها اظهار داشته اند که آن قدر باید مهارت های فردی خود را افزایش دهند تا بتوانند با ماشین های هوشمند کار کنند.

البته شرکت های بزرگ، دیدگاه متفاوتی را نسبت به کارگران در مورد هوش مصنوعی دارند. به عنوان مثال، تاجران بزرگ معتقدند که تنها یک چهارم نیروی کار آن ها، خود را با هوش مصنوعی تطبیق داده اند. این در حالی است که تنها 3 درصد از تاجران بزرگ قصد دارند بودجه های کلانی را برای آموزش مهارت های کار با هوش مصنوعی به کارگران تخصیص دهند!

بسیاری از ناشران و رسانه ها، بر روی قسمت اتوماسیونی و خودکار هوش مصنوعی و پیش بینی تاثیر آن بر نیروی کار تمرکز کرده اند. این در حالی است که این پیش بینی ها اغلب محدوده وسیعی را شامل می شوند. از کاملاً نابودکننده تا کاملاً نجات دهنده! و این خود می تواند یاس و نا امیدی را به مردم تزریق کرده و آن ها را در مورد آینده شغلی خود نگران کند.

از جهت دیگر، بررسی حجم زیادی از اطلاعاتی که از مشاغل مختلف بدست آمده، نشان می دهد که انسان ها نقش کلیدی و اصلی را در کنار کار با هوش مصنوعی تجربه خواهند کرد. با بررسی پایگاه داده های وزارت کار کشور آمریکا، مشخص شد که بیش از 100 توانایی، وظیفه و شکل کاری وجود دارد که مختص انسان است و هوش مصنوعی نمی تواند آن ها را انجام دهد. در این تحقیقات خلاقیت، ارائه دلایل پیچیده و هوشمندی عاطفی و اجتماعی از جمله مواردی بودند که ضروری بودن آن ها برای انجام دقیق یک کار مهم تشخیص داده شد که بدیهی است هوش مصنوعی از داشتن این خصوصیات عاجز است.

البته باید توجه کرد که نیروهای کار باید مهارت خود را برای کار با فناوری های جدید و مرتبط با هوش مصنوعی بالا برده و خود را به گونه ای با این فناوری ها تطبیق دهند تا ماشین و انسان بتوانند در صلح و در کنار یکدیگر، به اهداف خود دست یابند.