هوش مصنوعی پس از وقوع حوادث طبیعی به کمک بشر می آید

در ۱۱ مارس ۲۰۱۱، یکی از قوی ترین زلزله هایی که تاکنون ثبت شده، سواحل شمال شرقی ژاپن را به لرزه در آورد و باعث وقوع یک سونامی شد که جان حدود ۲۰ هزار نفر را گرفت. هنوز بیش از ۲۰۰۰ نفر مفقود باقی مانده اند. منطقه توهوکو خارج از شهر توکیو هم شدیداً تخریب شد و باعث شد که مردم برنامه نحوه رویارویی با حوادث آتی را عمیقاً بازنگری کنند. با کمک بودجه تحقیقاتی اختصاص یافته توسط شرکت مایکروسافت برای برنامه تحقیقاتی «هوش مصنوعی برای حفظ سیاره زمین»، محققانی مثل بای یانبینگ از دانشگاه توهوکو در حال تلاش برای استفاده از پتانسیل هوش مصنوعی برای تعیین محل و شدت دقیق آسیب به شهرها و روستاهای آسیب دیده هستند. به این منظور که امدادگران بتوانند با مراجعه به محل هایی که بیشتر درگیر آسیب شده اند، جان افراد بیشتری را در زمان وقوع زلزله بعدی نجات دهند.

پروفسور جون مورای از دانشگاه کیو هشدار می دهد:

ژاپن کشوری بسیار زلزله خیز است. پس آمادگی و قابلیت تاب آوری در مقابل زلزله آینده، بخش مهمی از زندگی ماست. چالش جدید ما، استفاده بهینه از داده های موجود و پیش بینی راهی بهینه برای رفع خسارات حاصل از حوادث طبیعی مثل زلزله است.